Föreläsningsserie: Baltikum – igår, idag och i morgon


Björn Orrhede

Mai Raud Pähn

Peteris Ininsberg

27 april (start)

 

Beskrivning

Under ett par höstmånader 1944, för 70 år sedan i andra världskrigets slutskede, kom mer än 30 000 baltiska båtflyktingar över Östersjön till Sverige. De flydde undan Sovjetunionens ockupation. Flykten över havet skedde ofta i öppna, mer eller mindre sjödugliga, överbelastade båtar. De flesta kom till Gotland och till Stockholms skärgård men ett antal landade efter Norrlandskusten, t ex vid Ulvön. Hur många som omkom i vågorna är okänt.

Om de baltiska ländernas historia före, under och efter 2:a världskriget fram till dagens situation, med hotet från den stora grannen Ryssland, handlar denna föreläsningsserie.

27 april: Björn Orrhede: Baltikums historia fram till 1939.
4 maj: Peteris Ininbergs och Mai Raud Pähn.

Krigsåren, flykten över Östersjön och mottagandet i Sverige, ockupationstiden i de baltiska länderna och frigörelsen i augusti 1991, dagens debatt i Lettland och Estland med hotet från Putins Ryssland.

Minnesutställningar av flykten och flyktingmottagandet.

 

 Fakta

Tid och plats Måndag 27 april 13:00-15:30 samt måndag 4 maj 10:15-12:30
samt 13:30-16:00 i Programsalen på Kulturmagasinet
Föreläsare Björn Orrhede, f.d. kammarrättspresident
Peteris Ininsberg, ekonom, historiker med inriktning på lettisk historia
Mai Raud Pähn, lärarutbildning i Estland, fil lic i konsthistoria
Ansvarig hos SUS Lena Kälvesten, kontaktuppgifter finns på sidan Styrelse.
Avgift 250 kronor
Bokning Obligatorisk bokning på Min Sida senast onsdag 22 april

 

Det är nu klart att Resebyrån Estlandspecialisten ordnar en specialkomponerad resa för SUS genom Lettland och Estland den 25 maj – 2 juni. För information eller bokning kontakta Mona Viil, direkt på telefon 031-775 27 15 eller via mail mona@estlandspecialisten.se