Exkursioner: Medelpads flora


Medelpads flora

 

Beskrivning

Vid tre tillfällen under våren och sommaren ger vi oss ut i naturen till olika platser i närheten av Sundsvall, Alnö och Njurunda på exkursion för att titta på mer eller mindre sällsynta växter. Vi kanske också får se och höra några fåglar, som vi lär oss känna igen.

Ledare kommer att vara medlemmar i Medelpads Botaniska Förening (MBF).

Deltagarantalet är begränsat till två grupper á 15 personer, fördelade på morgon- resp. eftermiddagsgrupp samma dag.

 

Fakta

Ledare Olof Svensson, ordf. MBF
Litteratur Huvudsaklig kurslitteratur är Rolf Lidberg & Håkan Lindströms “Medelpads flora” som utkom 2010.
Deltagarna bör även ha tillgång till en hanterlig fältflora, t.ex. någon av följande:

  • Krok-Almquist: “Svensk flora” 26-e upplagan eller senare.
  • Björn Ursing: “Fältflora: kärlväxter”.
  • Bo Mossberg & Lennart Stenberg 2006: “Svensk Fältflora”.

(Medelpads flora och Nya Nordiska Floran är tunga och svårhanterliga i fält.)

Tips För den som idag saknar fältflora kan särskilt Mossberg-Stenberg rekommenderas. Den kan t.ex. köpas på nätet från www.bokus.com.
Klädsel Stövlar kan behövas i händelse av regn men också på strandängarna vid Lörudden.
Tid Onsdagar kl. 9.00-12.00 resp. 13.00-16.00
Start 4/6 och därefter 18/6 och 6/8.
Lokal Meddelas i kallelsen till kursen.
Avgift 300 kr
Ansvarig Ulla Magnusson, Bygelvägen 15, 856 53 SUNDSVALL,
Anmälan Senast måndagen den 5 maj 2014 per e-post eller post till ansvarig. Ange i din anmälan vilken grupp du vill deltaga i. Samåkning i bil kommer att ordnas efter behov.