Föreläsningsserie: Den grekiska antiken – vår kulturs vagga?


 

Kerstin Thörn

Kerstin Thörn

30 september (start)

 Beskrivning

Kerstin Thörn återkommer på begäran med en föreläsningsserie kring den grekiska antiken. Under den klassiska antiken utvecklades både den atenska demokratin och den atenska imperialismen, då byggdes de kända monumentala byggnaderna på Atens Akropolis. Teatern fick en central plats i samhället och de stora tragöderna formade det grekiska dramat. Samtidigt innebar det klassiska 400-talet en tid av obarmhärtiga krig, inledningsvis mot perserna och sedan det förödande kriget mot Sparta under seklets tre sista decennier. Efter Spartas seger låg Aten i ruiner.

Den klassiska perioden föregicks av en dynamisk period på flera hundra år då det grekiska skriftspråket tog form, stadsstaterna utvecklades, de första filosoferna steg fram på historiens scen liksom de stora litterära portalgestalterna Homeros och Hesiodos. Även den arkaiska tiden, som århundradena före den klassiska tiden kallas, hade en förhistoria genom de minoiska och mykenska kulturerna och den klassiska perioden följdes av Alexander den stores världsherravälde och den hellenistiska perioden.

 

 Fakta

Föreläsare Kerstin Thörn, fil.dr. vid institutionen för idé-och samhällsstudier vid Umeå Universitet.
Tid Tisdag em kl. 13-15.30, och onsdag fm kl 10.00-12.30
30/9 och 1/10 Mykene och Knossos samt den arkaiska tiden.
4/11 och 5/11 Aten och demokratins framväxt samt den grekiska litteraturen.
2/12 och 3/12 Filosofi och vetenskap samt den hellenistiska epoken.
Lokal Lokal meddelas senare
Avgift 350:-
Ansvarig Inga-Lisa Gebarth-Fager, se kontaktuppgifter på sidan Styrelse.
Bokning Senast den 16 september 2014 via Min sida, se beskrivning på sidan Hur man deltar.