Föreläsningsserie: Alternativ energi


 

Bertil Carlsson

Bertil Carlsson

Magnus Rahm

Magnus Rahm

Lars Kloo

Lars Kloo

14 oktober (start)

 Beskrivning

1. Fossila bränslen dominerar fortfarande världens energitillgångar även om ansträngningar görs för att använda förnyelsebara energikällor. Under de senaste åren har en ny metod, hydraulisk spräckning ”fracking”, möjliggjort att utvinna gas ur skifferlager på någon kilometers djup. Detta kommer snabbt att förändra fördelningen av energitillgångarna i världen. Vad betyder det ekonomiskt, politiskt och för intresset att utveckla alternativa energikällor?

2 och 3. Två alternativa energikällor är vågenergi och solenergi. Hur skapas respektive energi och vilka framtidsmöjligheter bedöms finnas och till vilken kostnad kan energin erhållas för resp. alternativ?

 

 Fakta

Del 1 Fracking
Föreläsare Bertil Carlsson, projektledare vid Sundsvall Energi
Tid Tisdagen den 14/10 kl. 14.00
Lokal Folkets Park

 

Del 2 Vågenergi och solenergi
Föreläsare Magnus Rahm, universitetslektor vid Uppsala Universitet (vågenergi)
Lars Kloo, professor vid KTH (solenergi)
Tid Torsdagen den 23 oktober, kl. 13.00 – 16.30 med fika 14.30 -15.00
Lokal Folkets Park

 

Avgift 300 kr för de tre föreläsningarna samt kaffe/the och smörgås den 23/10
Ansvarig Paul Nygren, se kontaktuppgifter på sidan Styrelse.
Bokning Senast den 30 september 2014 via Min sida, se beskrivning på sidan Hur man deltar.