Fredagskaféer


Hösten 2014

Plats: 
I regel i Folkets Park, Universitetsallén 22, Sundsvall. Men kontrollera aktuell lokal i evenemangsspecifikationen
Tid:
Fredagar kl. 10.00 – 11.30
Avgift: 
50 kronor
Anmälan: 
Ingen föranmälan eller bokning är nödvändig. Vi rekommenderar dock att dessa aktiviteter bokas och betalas enligt beskrivning på sidan Hur man deltar.
Kontakt: 
Kontaktuppgifter till evenemangsansvariga finns på sidan Styrelse.

 

 

Botanisten och konstnären Rolf Lidberg

26 september (fredag) OBS! ny lokalRolf Lidberg

Ekologen Stefan Grundström kände och hade många äventyr ihop med den folkkäre trollmålaren och avancerade amatörbotanisten Rolf Lidberg.

Växter och svampar var ett gemensamt intresse och de gjorde många exkursioner tillsammans.

Stefan Grundström har skrivit boken ”Botanisten Rolf Lidberg” (2013) – ett ömsint och initierat porträtt av vännen Rolf.

 

 

Föreläsare: Stefan GrundströmStefan Grundström
Ansvarig: Fride Ek
Lokal: Aveny. Max 60 personer.
Bokning: P.g.a. ny lokal med begränsat antal platser är bokning och betalning i förväg obligatorisk för detta fredagskafé. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Sala silvergruva och Salatrakten

3 oktober (fredag)Sala silvergruva

Silvret från Sala silvergruva utgjorde en viktig förutsättning för Sveriges krigföring under stormaktstiden. Man började utvinna silver i gruvan på sent 1400-tal och gruvan har haft tre storhetstider: tidigt 1500-tal, mitten av 1600-talet och sent 1800-tal. Under de bästa åren producerades 3-5 ton rent silver per år. Man använde den mödosamma tillmakningsmetoden som innebar att man eldade i gruvan hela nätterna och lät det svalna under dagtid varvid berget sprack upp och man kunde ta ut malmen. Silver var i äldre tid en viktig myntmetall. Under Gustav Vasas tid utgjorde gruvan hans privata egendom.

En av gruvans yrkesguider och historiekunnige berättare tar oss igenom gruvans historia och berättar varför staden blev till, hur det unika vattensystemet fungerade och hur det kom sig att gruvan och hyttan inte låg intill varandra till en början. Vi får också höra om livsförhållandena för dem som arbetade i gruvan och hur det kom sig att krogtätheten i gamla gruvbyn var så hög som den var.

Denna föreläsning följs upp med en studieresa till Sala för intresserade. Den kommer att genomföras den 12-13 november och presenteras på sidan Studieresa: Sala silvergruva, Sätra Brunn och Väsby Kungsgård.

Föreläsare: Joachim Nordlund
Ansvarig: Anders Forsslund
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Morfar – ett porträtt

10 oktober (fredag)Sigfrid Björkström

Lars Åhsgren och Fride Ek visar sin dokumentärfilm om Lars morfar, Sigfrid Björkström. Morfar Sigfrid vara slipare på Sandvikens Jernverk – men också journalist, amatörarkeolog, folkmusikforskare m.m. Ja, han var en ortens  ”renässansmänniska”.

Filmarna berättar också om hur de samlade in allt material till filmen och hur släkten blev involverad.

Föreläsare: Lars Åhsgren och Fride Ek
Ansvarig: Lena Kälvesten
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

It takes two to tango!

24 oktober (fredag) OBS! Ny lokalMarie-Louise von Bergman-Winberg

Det krävs två för att klara de gemensamma turerna i politiken säger den tangodansande Marie-Louise von Bergmann-Winberg, professor emerita i statsvetenskap vid Mittuniversitetet, med anledning av att politiken både på regional- och riksnivå alltmer kommit att präglas av block-tänkande.

Föreläsare: Marie-Louise von Bergmann-Winberg
Ansvarig: Lena Kälvesten
Lokal: Aveny. Max 60 personer.
Bokning: P.g.a. ny lokal med begränsat antal platser är bokning och betalning i förväg obligatorisk för detta fredagskafé. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Sigrid Hjertén

7 november (fredag) Sigrid Hjerten

En dramatiserad visning om Sigrid Hjertén, gestaltad av Tina Johansson. Visningen handlar om Hjerténs tid i Sundsvall och hennes makalösa konstnärskap. Vi tittar på hennes verk av sonen Ivan och väver in fler lokala konstnärer i berättelsen.

Föreläsare: Tina Johansson
Ansvarig: Sylvia Selander
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Stensnittarnas folk

21 november (fredag) Leif Rentzhog

Från tempeltjänare i det gamla Egypten och stensnittare – ett riskabelt hantverk vid marknadstorgens utkanter – till dagens robotkirurger. En medicinskhistorisk resa bland linsstickare, stensnittare, barberare och fältskärer. Följ med på en mångtusenårig vandring genom urinvägskirurgins annorlunda medicinska historia – en resa från ett dramatiskt och farofyllt hantverk till dagens högteknologiska läkekonst.

Föreläsare: Leif Rentzhog, urologläkare emeritus, Sundsvalls sjukhus.
Ansvarig: Leif Bolin
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Kulturskolan

5 december (fredag) Magnus Forss

Magnus Forss, chef för Kulturskolan i Sundsvall, kommer och berättar om skolans breda verksamhet och betydelse för kulturlivet. Elever från Kulturskolan deltar.

Föreläsare: Magnus Forss
Ansvarig: Inga-Lisa Gebarth-Fager
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.