Föreläsningar


Hösten 2014

Plats: 
I regel i Folkets Park, Universitetsallén 22, Sundsvall. Men kontrollera aktuell lokal i evenemangsspecifikationen.
Tid:        
Kl 14.00 och beräknas pågå som längst till kl 15.30. Kaffe kan köpas från 13.15.
Avgift: 
50 kronor
Anmälan: 
Ingen föranmälan eller bokning är nödvändig. Vi rekommenderar dock att dessa aktiviteter bokas och betalas enligt beskrivning på sidan Hur man deltar.
Kontakt: 
Kontaktuppgifter till evenemangsansvariga finns på sidan Styrelse.

 

 

Äventyr under den sista Hedinexpeditionen

9 september (tisdag)Håkan Wahlquist

Föreläsare är Håkan Wahlquist, föreståndare för Sven Hedins stiftelse vid Kungliga Vetenskapsakademien och tidigare intendent för Asien vid Etnografiska Museet i Stockholm.

Håkan har som antropolog sysslat med fältarbeten i Nepal men också i Chittagong Hill Tracys, Baluchistan och flera andra platser i Syd- och Centralasien.

I det nordostligaste hörnet av den tibetanska världen, på gränsen mellan provinserna Gansu och Sichuan, lever en tibetansk grupp som kallas Tebbu (eller Tewo), De ingick en gång i det tibetanska kungariket Choni. Deras område ligger på sydsidan av de 5 500 meter höga Min Shan bergen. I dalgångarna ner mot Yangtseflodens nordligaste biflöde.

1930 besöktes området av David Hummel, den sista Hedin-expeditionens läkare, för entomologiska och botaniska studier. Omständigheterna gjorde dock att han kom att ägna mycket tid åt etnografisk insamling av föremål och kunskap stödd av fotografering och filmning.

Håkan har följt i David Hummels fotspår och två gånger varit tillbaka till den by och den dal där David Hummel bodde för att förstå det samhälle han mötte och hur det förändrats sedan dess och det är ämnet för hans rikt illustrerade föredrag.

David Hummel blev, efter sin tibetanska resa, provinsialläkare i Frostvikens kommun med Gäddede som stationeringsort och gjorde där stora insatser för att förbättra folkhälsan. Under krigsåren var han aktiv i motståndsrörelsen mot tyskarna och hjälpte många norska flyktingar.

Föreläsare: Håkan Wahlquist
Ansvarig: Anders Forsslund
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Drömmen om det goda livet

Lasse Berg

Foto: Deep Sea Productions

16 oktober (torsdag) kl. 10.00  OBS! dag och tid

Författaren Lasse Berg har i sina tidigare två Kalahariböcker undersökt människans evolution och djupa historia. Nu har han avslutat serien med ”Ut ur Kalahari – drömmen om det goda livet” där han tar pulsen på utvecklingen i världen det senaste halvseklet. När han återvänder till människor, byar och industrier runt om i Asien och Afrika (där tre fjärdedelar av mänskligheten bor) som han rapporterat om sedan 60-talet finner han en revolution inte bara i levnadsförhållanden utan också i drömmar och tänkesätt.

Vilken är egentligen människans natur och hur ser det liv ut som evolutionen anpassat oss för? Hur ska människan leva för att få frid med sitt inre? Är det nya livet hållbart?

Föreläsare: Lasse Berg
Ansvarig: Lena Kälvesten
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Alf Henrikson och Björn Berg – ett radarpar i ord och bild

11 november (tisdag) Catharina Grünbaum

Säg Alf Henrikson, och man tänker på svensk och utländsk historia, dagsverser och nonsensramsor som ”Alfabetets användning anar aporna aldrig”.

Säg Björn Berg, och man tänker på Astrid Lindgrens Emil-figur men också på Alf Henriksons historieverk, dagsverser och nonsens som ”Alfabetets användning …”

I nästan ett halvt sekel arbetade de två ihop, hela tiden på Dagens Nyheters Namn och Nytt-sida och dessutom i en mängd böcker för både vuxna och barn.

Om hur detta radarpar samarbetade i ord och bild talar Catharina Grünbaum, tidigare språkvårdare och skribent på Dagens Nyheter, i dag redaktör för Alf Henrikson-sällskapets medlemsblad och författare till boken ”Björn Berg i Alf Henriksons sällskap”.

Föreläsare: Catharina Grünbaum
Ansvarig: Lena Kälvesten
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.

 

 

Ryssland efter Ukraina

9 december (tisdag)Elisabeth Hedborg

Elisabeth Hedborg är Rysslandskännare, har varit korrespondent i Moskva för Sveriges Radio och Sveriges Television. Elisabeth fick stora journalistpriset 1988, och har även arbetat som gästprofessor ett år på JMK (Institutionen för Journalistik, Media och Kommunikation på Stockholms Universitet).

Föreläsare: Elisabeth Hedborg
Ansvarig: Britt-Marie Beijron
Bokning: Ej obligatorisk, men möjlig. Se beskrivning på sidan Hur man deltar.