404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
15 jan

Föreläsning 6 december 2018: Hasse och Tage – två humoristiska humanister i vår tid

Senioruniversitetets sista aktivitet för höstterminen var en föreläsning om ”Hasse och Tage – två humoristiska humanister i vår tid”. Föreläsare var Johanna Broman Åkesson, fil.dr i musikvetenskap och folkbildare inom kulturhistoria. Johanna började med att jämföra Hasse och Tage med hovnarrarna på medeltiden, som trots att de befann sig i ett utsatt läge fick säga obekväma sanningar till fursten. Narrspegeln hölls upp mot den mänskliga dårskapen.

Hasse och Tage hade en likartad bakgrund. Tage jobbade som ung inom Folkets Park. Båda kom under universitetstiden i kontakt med spexen, Tage i Uppsala och Hasse i Lund. Båda kom efter studietiden till Sveriges Radio på 1950-talet. Radion var då folkbildning men Hasse och Tage ville att radion skulle vara både folkbildande och underhållande. Man skapade bl.a. Mosebacke Monarki, som innehöll mycket svart och sjuk humor. Programmet kom senare att sändas i TV.

Hasse och Tage hade stora framgångar på 1960- och 70-talen med sina revyer, bl.a. Lådan, Gula Hund och Svea Hund på Göta Leijon. Däremot blev musikalen Spader Madam, som egentligen var en satirisk allegori över tidens hippierörelse, en flopp både bland publik och kritiker.

Man gjorde också flera filmer, där den främsta kanske var ”Att angöra en brygga”.

En stor del av sin inspiration fick de från den brittiska satirboomen på 1950-talet. Flera av deras revynummer hade engelska förlagor, hämtade från bl.a. ”Flannigan and Allen”.                          

Både Hasse och Tage var renässansmänniskor i den bemärkelsen att de var humanister och satte människan i centrum. Båda var författare, de skrev flera böcker. De skapade också var för sig flera filmer.  

(C) SUS 2014