404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
04 dec

Föreläsning 13 november – Skogen i fokus

Anna_Marntell SkogenSenioruniversitetets föreläsning den 13 november hade rubriken ”Skogen i Fokus”. Anna Marntell, jägmästare vid Skogsstyrelsen, var föreläsare.

Skogsstyrelsen är den myndighet som handhar frågor rörande skog och skogsskötsel. Produktionsmål och miljömål sätts upp och är lika viktiga. Från en mycket reglerad lagstiftning har vi numera en minimilagstiftning under mottot ”Frihet under ansvar”. Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn, ger råd till skogsägare, inventerar skogsområden, håller kurser för skogsägare och medverkar till att bevara skyddsvärd skog. Skogsstyrelsen bistår även regeringskansliet med utredningsuppdrag.

Skogsnäringen är den näring som har det största exportnettot. Detta skulle kunna vara ännu större om vi blev bättre på vidareförädling av skogen. Cellulosan har stor betydelse för skogens lönsamhet. Internethandeln skapar behov av kartonger, kläder av cellulosa är en stor produkt. Biodiesel blir mer och mer efterfrågat. Värmeverken använder flis från sågverken till uppvärmning. Frågan är om skogen räcker till den ökade efterfrågan. Man måste därför hitta former för att öka tillväxten.

Detta kan ske genom bl.a. gödsling, förädling och att blanda träslag vid plantering. Det gäller också att röja ungskog i tid. Skogsbränder var tidigare en viktig del av skogstillväxten. Under 1700- och 1800-talen var det stora skogsbränder varje år och ca 1 % av skogsarealen brann ner varje år. De stora skogsbränder som inträffade i somras berörde ca 0,1 % av arealen vilket betyder att skogsbruket i stort inte har drabbats onormalt under innevarande sommar.

Klimatförändringen påverkar tillgången till skogsråvara. Skogsbilvägarna klarar inte de milda regniga vintrarna. Råvaran måste finnas tillgänglig året om vilket ställer krav på att bl.a. skogsbilvägarna blir bättre. Andra problem för skogsnäringen är de skador som älgen gör på skogen. Även granbarkborren är ett stort bekymmer i vissa delar av landet. Dessa skador täcks inte av försäkringar och innebär alltså en betydande förlust för berörda skogsägare.

(C) SUS 2014