404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
31 jan

Månadsföreläsning januari 2018

Tappas_Fogelberg-e1481206327983Senioruniversitet inledde vårens föreläsningar med att Täppas Fogelberg föreläste över rubriken ”Övergången mellan att vara seende och att vara blind”.

Täppas är känd från många radio- och TV program, men jobbar nu främst med programmet ”Ring P1”. Täppas synförändringar började med att han såg mycket sämre i skymning. Det fortsatte med att han inte såg något åt sidorna. Därefter försämrades synen mer och mer. Han vägrade dock erkänna att han började förlora synen. Han ville inte ha vit käpp utan använde paraply.

Så småningom kom han till ögonsjukhuset i Linköping där han efter många tester fick diagnosen ”Näthinnedegeneration”. Det innebär en form av kortslutning i synnerverna. Går från periferin till mitten, vilket var orsaken till att han från början inte såg åt sidan eller i mörker.

Efter en tid i Stockholm flyttade han tillbaka till Hälsingland. Han var nu helt blind och det ledde till en svår depression. Han kände sig helt värdelös. Först när han accepterade att han var blind började han må bättre och började en långsam klättring uppåt. Detta tog 15 år. Nu kan han tänka på vanliga saker och leva ett liv som är som alla andras med den skillnaden att han råkar vara blind. Han vill inte uppfattas som ett offer.

Täppas anser inte att man får ett sjätte sinne när man tappar ett av de övriga men man lär sig använda sina kvarvarande sinnen på ett bättre sätt. Han anser också att man blir mer avskuren från omvärlden när man är döv än om man är blind.

(C) SUS 2014