Månadsföreläsning oktober 2016

Maria Nordlund TrolldomsprocesserSenioruniversitetets första föreläsning i oktober hade rubriken ”Trolldomsprocesser i Västernorrland” och föreläsare var Maria Nordlund, antikvarie vid Länsmuseet Murberget.

Under perioden 1668 – 1676 avrättades i trolldomsprocesser 300 människor, varav 120 i Ångermanland. Magi och trolldom fanns naturligt i människors tro alltifrån medeltiden. Man trodde på trolldom och att vissa personer hade sådan kraft men man vågade inte anmäla detta, eftersom man då kunde dömas för förtal.

Redan i Västgötalagen fanns begreppet trollkona i Förtalsbalken. Efter reformationen infördes Mose lag i den svenska lagen och där blev det bl.a. belagt med dödsstraff att trolla.

Berättelser om häxor kom från Europa med hemvändande soldater och historier spreds bland befolkningen. Det första fallet om häxeri kom 1668 i Härjedalen, där någon sett att en kvinna kunde gå på vattnet. Prästerna fick i uppdrag att utrota trolldom och många präster drev aktivt jakten på trollkonor.  Många barn tilläts vittna, vilket var ett avsteg från gamla rättsprinciper. För att avlasta de vanliga domstolarna inrättades en särskild trolldomskommission, med domstols befogenheter.

I Härnösand anklagades 100 personer för trolldom år 1674. 40 av dessa dömdes till döden och avrättades. Så småningom började man ifrågasätta vittnesmålen och processerna upphörde. Lagen om trolldom togs bort först i mitten på 1700-talet.