404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
10 okt

Månadsföreläsning september 2016

Bild Christoffer O´Regan beskurenSenioruniversitetet gästades vid månadsföreläsningen i september av Christopher O’Regan, som föreläste om Sverige på 1700-talet med särskild tyngdpunkt på Gustaf III:s tid.

1700-talet var en brytningstid mellan gammalt och nytt. Stockholm var en mönsterstad i Europa när det gällde renhållning. Bilden av en smutsig miljö stämmer inte. Det fanns gatsopare och renhållningsvagnar körde två gånger i veckan. Det rådde koppeltvång för hundar, hastighetsbegränsning för hästar och rökning var inte tillåten utomhus.

Beskrivningen av Gustaf III som teaterkungen, som bara var intresserad av kultur och som bara talade franska, är felaktig. Gustaf III var en kraftfull regent, han var tvåspråkig, behärskade franska mycket bra. Han stärkte kungens makt och ville minska adelns inflytande. 1789 införde han ett tillägg till Regeringsformen, ”Förenings- och säkerhetsakten”, som bl.a. innebar att vid tillsättning av tjänster skulle man bara ta hänsyn till förtjänst och skicklighet. Detta medförde att ofrälse kunde få tjänster och adeln tappade därigenom en del av sina privilegier.

Adelns missnöje med kungen ökade och man planerade en statskupp. Kungen mördades i mars 1792, men attentatsmännen greps och statskuppen gick om intet. Ankarström, som avlossade skottet, dömdes till döden och avrättades.

Föreläsningen var mycket uppskattad och hade lockat över 350 medlemmar.

(C) SUS 2014