404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
05 jun

Månadsföreläsning mars 2016

Senioruniversitetets månadsföreläsning för mars fick skjutas upp
och genomfördes istället i maj.Dag Hammarskjöld Henrik Hammargren

Henrik Hammargren, chef för Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala, berättade om Dag Hammarskjöld som föddes 1905 i en familj där fadern var ämbetsman och bl.a. ansvarig för förhandlingarna vid Unionsupplösningen 1905. Fadern arbetade därefter med internationell skiljerätt, var landshövding och statsminister.

Dag Hammarskjöld gjorde också en ämbetsmannakarriär. Efter studier i språk, nationalekonomi, filosofi och juridik blev han vid 30 års ålder statssekreterare i finansdepartementet hos Ernst Wigforss. Han blev därefter kabinettssekreterare på UD och sedan biträdande utrikesminister. Han fick en roll som förhandlare i Europa och erhöll internationell uppmärksamhet.

När det skulle utses en ny generalsekreterare i FN nominerades Dag Hammarskjöld av Frankrike. Han tillträdde i april 1953. FN fungerade dåligt vid den här tidpunkten men Dag Hammarskjöld utvecklade ämbetet och skapade respekt för sin roll. Han utövade en aktiv roll som medlare och förhandlare bl.a. i Suezkrisen 1955. Han såg också till att FN sände fredsbevarande trupper dit.

1960 blev Kongo självständigt, vilket snart ledde till ett inbördeskrig. FN skickade trupper och Dag Hammarskjöld tog aktiv del i förhandlingsarbetet. Under en medlingsresa till Katanga i september 1961 störtade Hammarskjölds flygplan och han omkom. Flera utredningar har gjorts om orsaken till kraschen men ingen säker slutsats har kunnat dras. Nuvarande generalsekreteraren Ban Ki-moon har öppnat gamla arkiv och nya undersökningar är på gång.

Efter Hammarskjölds död inrättades Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala på uppdrag av regeringen och med hjälp av insamlade medel. Man arbetar med fredsbyggande kopplat till FN:s arbete och till Hammarskjölds minne och man håller bl.a. föreläsningar på många håll i världen.

 

(C) SUS 2014