Månadsföreläsning december 2015

Musik, Dan Andersson Bildkollage 4 dec  Karin Åke Wiberg 8 dec (2)

Senioruniversitetets sista månadsföreläsning för året var en berättelse i ord och ton om skalden Dan Andersson. Karin och Åke Wiberg berättade om hans liv och framförde flera av hans tonsatta dikter.

Dan Andersson föddes 1888 i Grangärde socken i Dalarna. Han kunde läsa flytande vid fem års ålder och hade tidigt ett musikaliskt intresse. Vid 11 års ålder fick han börja arbeta i skogen. När han var 14 fick han åka till Amerika för att ta reda på om familjen kunde flytta dit. Han kom hem efter 8 månader men fadern tyckte inte att man skulle flytta. Dan fortsatte att jobba i skogen och bruket. Han fick också ett kortare vikariat som lärare.

När Dan var 24 fick han fast anställning som ombudsman för en nykterhetsorganisation. Två år senare gav han ut sin första bok. Han fick också flera dikter publicerade. Han gifter sig 1918 med Olga Thuresson och får samma år ett stipendium från Bonniers på 1 500 kr.

I september 1920 åkte Dan till Stockholm för att diskutera ett arbete. Han tog in på Hotell Hellman och fick ett rum där man cyanväterökt mot ohyra. Bristfällig vädring gjorde att giftångor fanns kvar och Dan Andersson dog av förgiftning. Efter hans död blev Dans dikter mycket uppmärksammade och många tonsattes.

Under berättelsen om Dan Andersson framfördes flera av hans mest kända tonsatta dikter bl.a. Omkring tiggaren kring Luossa, Helgdagskväll i Timmerkojan, Jungman Jansson, Jag väntar och Till min syster.

Berättelsen om Dan Andersson och framförandet av hans dikter blev mycket uppskattat av den talrika publiken.