404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to wedlink.buklsainsa.org's WebMaster.

The server cannot find the requested page:

  • wedlink.buklsainsa.org/n22.txt (port 80)
28 sep

Månadsföreläsning september 2015

Lars Westin

Lars Westin

Senioruniversitetets första månadsföreläsning för höstterminen behandlade Norrlands ställning i Sverige.

Professorn i regionalekonomi vid CERUM inom Umeå universitet, Lars Westin, talade om Norrland igår, idag och i morgon. Han frågade varför Norrland skulle vara kvar i Sverige om allt styrs från Stockholm. Vid ett tidigare tillfälle hade han uppmanat: ”Bryt er loss Norrland”.

Norrland hade stor betydelse i mitten på 1800-talet och fram till 1940-talet växte Norrland i samma takt som Stockholm. Det var framför allt efterfrågan på skog som ledde till den starka tillväxten i norr. Men sedan skogsbruket mekaniserats har produktiviteten ökat och därmed har behovet av arbetskraft minskat.

Y-län har förlorat 50 000 invånare sedan 1950. Det är inlandet som minskar. För att landsbygden skall växa krävs starka kuststäder, men varken Härnösand eller Sundsvall fungerar tillräckligt bra. Alla städer i norr med undantag av Umeå har slutat växa trots att Sveriges befolkning ökar.

En hållbar regional utveckling behöver medborgarnas kunskap, socialt kapital, infrastruktur och naturtillgångar men livsmiljön är den viktigaste för att vända utvecklingen.

(C) SUS 2014